Om Hupfeld Ejendomsadministration A/S

Hupfeld Ejendomsadministration A/S beskæftiger i alt 13 medarbejdere.

Hupfeld Ejendomsadministration A/S bekæftiger sig primært med fast ejendom, herunder andelsboligforeninger, ejerforeninger, køb og salg af fast ejendom og virksomheder, tvangsauktioner, rådgivning og juridisk bistand til pantebrevsselskaber og realkreditinstitutter og pengeinstitutter samt rådgivning i byggessager om entrepriseretlige forhold til både bygherre og entreprenører, herunder varetages tillige byggeadminstration.

Endvidere har Hupfeld Ejendomsadministration A/S en større ejendomsadministration hvor der administreres større andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Virksomheden drives i en uhøjtidelig tone fra vores flotte domicil ejendom beliggende Viemosevej 62, 2610 Rødovre.

Hupfeld Ejendomsadministration A/S
Telefon: 35 27 80 20
CVR: 30 80 92 89

Foreningens kontaktperson er:

Lena Hesselbech Flindt

lhf@hplaw.dk