Om Hupfeld & Hove Advokataktieselskab A/S

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab beskæftiger i alt 13 medarbejdere.

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab bekæftiger sig primært med fast ejendom, herunder andelsboligforeninger, ejerforeninger, køb og salg af fast ejendom og virksomheder, tvangsauktioner, rådgivning og juridisk bistand til pantebrevsselskaber og realkreditinstitutter og pengeinstitutter samt rådgivning i byggessager om entrepriseretlige forhold til både bygherre og entreprenører, herunder varetages tillige byggeadminstration.

Endvidere har Hupfeld & Hove Advokataktieselskab en større ejendomsadministration hvor der administreres større andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Virksomheden drives i en uhøjtidelig tone fra vores flotte domicil ejendom beliggende Viemosevej 62, 2610 Rødovre.

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab 
Telefon: 35 27 80 20
CVR: 30 80 92 89

Foreningens kontaktperson er:

Lena Hesselbech Flindt

Tlf: +4535278020

lhf@hplaw.dk