Renovering af faldstammer

På generalforsamlingen d. 28. september 2021 blev det besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter i perioden 2021-2026. Et af disse er renovering af faldstammer. Denne side har information om projektet.

Den samlede plan for anlægsprojekter inkl. finansiering af disse er beskrevet her: https://drejoegaarden.probo.dk/member/pages/a0df8f18-8179-4569-a6a1-96c35785da80/.


Tidsplan - Opdateret! 

Projektet starter d. 15. februar 2021 og forventes afsluttet d. 2. juli 2001  (mod tidl. d. 3. september 2021.)Den detaljerede tidsplan findes i dokumentet nedenfor, hvor du kan se hvornår din lejlighed er berørt af arbejdet.

Arbejdet er nødt til at blive foretaget samtidig i alle lejligheder med samme stigstreng (dvs. lejligheder, der ligger over/under hinanden). Derfor er det også vigtigt, at der gives adgang til lejlighederne på det tidspunkt der skal arbejdes i lejligheden.

Som udgangspunkt forventes arbejdet udført fra mandag morgen til torsdag aften, men der er risiko for at fredag også tages i brug. Arbejdet foregår så vidt muligt mellem kl. 07.30 - 17.30, men der kan være risiko for at dette tidsrum udvides for at nå at færdiggøre arbejdet.

I sådanne store projekter er der selvfølgelig usikkerhed om tidsplanen, og denne kan derfor ændre sig undervejs. Følg derfor med på denne side for at få evt. opdateringer til tidsplanen, og hold øje med varslinger i opgange og din postkasse.


Adgang til lejlighederne

I forbindelse med projektet skal håndværkere have adgang til samtlige lejligheder i nogle dage (som ved renovering af stigstrengene). Det vil blive varslet i god tid, og det er vigtigt for arbejdet, at alle beboere/ejere sørger for at give den nødvendige adgang. Der vil ligeledes være perioder, hvor der vil være lukket for vandet.

Hvis man ikke er hjemme i den uge der arbejdes i ens lejlighed, er det vigtigt, at man sikrer at viceværterne i god tid har en nøgle til lejligheden og en udfyldt fuldmagt til at denne må bruges. En fuldmagt kan hentes nederst på denne side. Fuldmagt og nøgle kan afleveres på kontoret eller smides i kontorets postkasse i en konvolut.

Hvis der ikke er givet adgang til lejligheden, er projektet nødt til at tilkalde en låsesmed for ejers regning. Dette for ikke at forsinke projektet for de øvrige lejligheder.

Ydermere anbefales det, at der åbnes op i væggen, så der er adgang til rørene. Hvis dette ikke er gjort, gør håndværkerne det, men uden ansvar for evt. skade forårsaget af dette.


Restriktioner mens arbejdet pågår

Fra arbejdet i din lejligheder starter til det er afsluttet (inkl. aften og nat mellem arbejdsdagene), vil vandet være lukket i din lejlighed, men derudover vil afløb også være blokerede. Dvs. det er ikke muligt at bruge vask, bad og toilet.

Der vil være adgang til toilet i kælderen under opgang 26F, og der vil være opstillet et bad og toilet vogne på parkeringsdækket. Det opfordres på det kraftigste til, at det kun er beboere i de berørte lejligheder, der anvender disse faciliteter.


Information

Der vil undervejs i projektet blive afholdt et par informationsmøder. Yderligere information om projektet findes nederst på siden. 


COVID-19

På grund af Corona-pandemien, er der indført en række forholdsregler ifm. projektet. Se mere i informations dokumentet nedenfor.


Rabataftaler på hotelophold

Bestyrelsen har arrangeret flg. rabataftaler på hotelophold såfremt nogle ønsker at flytte på hotel i den periode, hvor arbejdet pågår i ens lejlighed (rabataftalerne gælder dog hele byggeperioden). Selve hotelopholdet og bookingen heraf har bestyrelsen eller ejerforeningen ikke noget med at gøre - det er ene og alene et anliggende mellem beboeren og hotellet. Ligesom spørgsmål ifm. rabatordningen skal stiles til det pågældende hotel. Se yderligere info i dokumenterne nederst på siden.

Livings Suites
https://livingsuites.dk
30% rabat på minimum 2 nætter ved brug af promotionkoden "DREJØGÅRDEN"

Charlottehaven
https://www.charlottehaven.com
30% rabat på udvalgte lejlighedstyper ved brug af promotionkoden "CAMP-DREJOE"

Forenom
https://www.forenom.dk
30% rabat ved brug af rabatkoden "Forenom30"


Begrundelse

Faldstammerne er efterhånden gamle og slidte, og flere steder rustne. Det har desværre givet anledning til vandskader de senere år i et omfang, så vores ejendomsforsikring ikke længere dækker vandskader forårsaget af faldstammerne. Derfor er det kritisk, at dette projekt udføres så hurtigt som muligt. Løsningen bliver i lighed med den, der blevet foretaget ifm. renovering af stigstrengene, hvor der sker en indvending coating af røret.