Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Fælleslokalet i kælderen under 26F.

Dagsorden og materiale er klar senest d. 14. september 2021, hvorefter det kan hentes i de links, der er nederst på denne side. Alternativt kan man gå ned på kontoret og få materialet printet ud.

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til Bestyrelsen, Administrator eller kontoret, så forslaget er modtaget senest d. 31. august 2021. Indlæg, der er beskrevet som konkrete forslag, hvor det er tydeligt hvad generalforsamlingen skal tage stilling til, vil blive taget under behandling af indkomne forslag. Øvrige skriftlige indlæg samt evt. mundtlige indlæg tages under punktet Evt. Bestyrelsen opfordrer desuden til, at alle forslag også indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved at gennemføre forslaget, så generalforsamlingen har et reelt grundlag at træffe beslutning ud fra.